Privacyverklaring

Dit is onze website van hondenschool de Trouwe Geleider

Wie zijn wij?

Hondenschool De Trouwe Geleider VZW
Zandstraat 2, Eke (Nazareth)
Email: detrouwegeleider@telenet.be

Wat voor organisatie zijn wij?

De organisatie is een ledenorganisatie.
Met als activiteit: het bevorderen, beoefenen en verspreiden van de hondensport met nadruk op gehoorzaamheid

Welke gegevens verzamelen wij ?

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoon- en/of GSM- nummer, E-mailadres
Beeldmateriaal: foto’s, video’s
Andere: lidnummer van KKUSH, gegevens van hond (ras, geslacht, naam, geboortedatum), gegevens familiale verzekering
Gevoelige gegevens: geen

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Ledenadministratie: de organisatie registreert persoonsgegevens van haar leden voor het bijhouden van het wettelijk verplicht ledenregister , het aanmaken van de lidkaart en voor de verzekeringspolis.
Leden informeren: de organisatie registreert persoonsgegevens van haar leden voor het informeren over de interne werking en activiteiten (o.a. via e-mail).
Activiteiten: de organisatie registreert persoonsgegevens voor de organisatie van activiteiten en registratie van betaling.

Gegevensverspreiding:

De hondenschool hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Daarom zijn uw gegevens enkel toegankelijk voor bestuursleden van de club. Op die manier proberen wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
Tevens worden gegevens nodig voor het aanvragen van de verzekeringspolis en voor het doorgeven van wedstrijdinschrijvingen en uitslagen gedeeld met de KKUSH.

Hoe lang bewaren wij u gegevens?

De gegevens worden volledig verwijderd na het verstrijken van uw lidmaatschap.
U hebt steeds het recht om uw gegevens te laten verwijderen uit onze database. Dit kan door te mailen naar : detrouwegeleider@telenet.be

Recht op inzage en rechtzetting:

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken..
Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om klacht in te dienen:

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie.

Recht op beperking van verwerking:

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigbaarheid:

De hondenschool heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn.
Daarom is het belangrijk om regelmatig deze pagina te bekijken.