CORONA maatregelen

dit is website van hondenschool de Trouwe Geleider

Enkele BELANGRIJKE Corona afspraken

We hebben de toelating om les te geven met inachtneming van de regels die ons door de KKUSH en de VDA zijn opgelegd i.v.m social distancing en hygiëne.

Om ons in staat te stellen de nodige voorbereidingen te treffen, werken we echter met een aangepast trainingsschema.
Bekijk steeds de trainingsuren op http://detrouwegeleider.be/aangepaste-trainingsuren-tijdens-de-corona/#page-content

Hieronder een lijst met de te volgen regels, die ten allentijde strikt nageleefd dienen te worden. Ieder lid dient in bezit te zijn van een geldige lidkaart die getoond moet worden bij aanvang van de lessen. Geen geldige lidkaart betekent helaas geen toegang tot de lessen.


Mondmasker wordt voorzien door de geleider, ontsmettingsgel zal voorzien zijn door de club en is verplicht te gebruiken.

Kom tijdig zodat de lessen op tijd kunnen starten.

Indien men gebruik maakt van de plasterreinen gebruik dan handschoenen aub.

Kaartjes kunnen worden afgehaald in de kantine maar mondmasker is verplicht

Wachten voor het betreden van de terreinen vindt plaats op de tussengang voor de kantine of in de gang tussen de wedstrjdterreinen en kantine met in achtneming van de social distancing van 1,5 m ( buiten zijn mondmaskers niet verplicht). Enkel in het bijzijn van de lesgever mogen de terreinen betreden worden.

Op het terrein wordt steeds de nodige afstand bewaart tussen de geleiders en tussen de lesgever. Na de les verlaat iedereen de terreinen met respect van de nodige afstand. ( 1,5 m) de lesgever zal hierop toezien.

De kantine is toegangklijk met bewijs van een Covid test of certificaat. Voor mensen die dit niet hebben kunt u toch nar het toilet gaan maar enkel met mondmasker.

.
Het zijn heel wat regels die we moeten navolgen, maar wanneer iedereen zich aan de regels houdt dan gaat dit lukken. Desnoods kunnen we wanneer het nodig is nog kleine aanpassingen aanbrengen.

Met sportieve groeten,

Het bestuur