CORONA maatregelen

dit is website van hondenschool de Trouwe Geleider

Enkele BELANGRIJKE Corona afspraken

Eindelijk is het zover  We hebben de toelating gekregen om de trainingen te hervatten met inachtneming van de regels die ons door de KKUSH en de VDA zijn opgelegd i.v.m social distancing en hygiëne.

Om ons in staat te stellen de nodige voorbereidingen te treffen, herstarten de lessen op woensdag 20 mei met AANGEPASTE UREN dan voor de corona lockdown.

Hieronder een lijst met de te volgen regels, die ten allentijde strikt nageleefd dienen te worden. Ieder lid dient in bezit te zijn van een geldige lidkaart die getoond moet worden bij aanvang van de lessen. Geen geldige lidkaart betekent geen toegang tot de lessen.


Mondmasker en handschoenen zijn voorzien door de geleider, ontsmettingsgel zal voorzien zijn door de club en is verplicht te gebruiken.

Kom tijdig zodat de lessen op tijd kunnen starten, dan we kunnen nagaan hoeveel personen er zijn per categorie. Ben je te vroeg wacht dan in de wagen of op de parking.

Parking moet zodanig ingericht zijn dat naast elkaar geparkeerde auto’s minimaal 3 meter van elkaar staan. Eventueel aantal auto’s (dus geleiders, instructeurs,.) beperken zodat dit mogelijk is.

Indien men gebruik maakt van de plasterreinen is er verplicht gebruik van handschoenen.

De toegang tot de terreinen gebeurd links rond de kantine en het verlaten terreinen gebeurt tussen kantine en tribune.

Voorlopig moet men voor de les zijn kaartje niet ophalen in de kantine, nu jullie originele lidkaart tonen aan instructeur bij het betreden van de terreinen

Wachten voor het betreden van de terreinen vindt plaats op de tussengang voor de kantine of in de gang tussen de wedstrjdterreinen en kantine met in achtneming van de social distancing van 1,5 m ( buiten zijn mondmaskers niet verplicht). Enkel in het bijzijn van de lesgever mogen de terreinen betreden worden.

Op het terrein wordt steeds de nodige afstand bewaart tussen de geleiders en tussen de lesgever. Er worden geen toestellen aangeraakt of verplaats tenzij door de lesgever die handschoenen zal dragen. Na de les verlaat iedereen de terreinen met respect van de nodige afstand. ( 1,5 m) de lesgever zal hierop toezien.

De kantine zal enkel toegankelijk zijn voor het toiletbezoek,. één persoon ter gelijkertijd en dit zowel voor de mannen als de vrouwen,  Mondmasker dragen is verplicht van zodra men de kantine betreed. Er zal ontsmettingsgel aanwezig zijn bij het betreden en verlaten van het toilet. Voor het doorspoelen zorg ervoor dat de bril gesloten is voor men doorspoelt

.
Het zijn heel wat regels die we moeten navolgen, maar ik denk dat als iedereen er zich aan houd om deze regels te volgen dat dit gaat lukken en desnoods kunnen we bij ondervinding nog kleine aanpassingen aanbrengen.

Met sportieve groeten,

Het bestuur